W dniach 27 -31 października 2017r. trzy nauczycielki LO w Bieczu koordynator projektu Erasmus+ GROWW p. Monika Kowalska - Orlewska, p. Anna Juruś, p. Katarzyna Kamińska wzięły udział w drugim międzynarodowym spotkaniu projektowym w ramach programu Erasmus + działanie C2, które odbyło się we portugalskiej szkole Agrupamento de Escolas D. Sancho I, V. N. Famalicão.

Podczas konferencji wszyscy koordynatorzy szkół partnerskich omówili oraz przedstawili sprawozdania z realizacji etapu „przedsiębiorczość” w swoich placówkach. Przedstawiane były prezentacje multimedialne, nagrane filmy (np. wywiady), relacje z dni przedsiębiorcy i warsztatów przeprowadzanych w szkołach, opracowane przez uczniów biznesplany, a bardziej doświadczeniu partnerzy zaprezentowali imponujące przykłady realnych przedsiębiorstw, które prowadzone są w ich placówkach.

Dwa dni pobytu w szkole partnerskiej przeznaczone były na zaznajomienie się trzecim etapem działań projektowych związanych przedsiębiorczością społeczną. Portugalscy partnerzy projektu z Agrupamento de Escolas D. Sancho I, V. N. Famalicão dołożyli wszelkich starań, byśmy mogli poznać zagadnienia związane z tym rodzajem przedsiębiorczości w teorii i praktyce. Gościem podczas naszej konferencji była Mariana Marques ze stowarzyszenia YUPI ( Stowarzyszenie Młodych Aktywistów Famalicao ), którego celem jest aktywizacja osób wykluczonych społecznie oraz stymulowanie przedsiębiorczości społecznej . Mariana w ciekawy sposób przybliżyła temat przedsiębiorczości społecznej, różnice oraz podobieństwa pomiędzy przedsiębiorczością a przedsiębiorczością społeczną. Prelegentka zaprezentowała przykłady dobrze prosperujących przedsiębiorstw społecznych w kraju i regionie np. Dr Gummy.

Po części teoretycznej nastąpiła część praktyczna – odwiedzenie przedsiębiorstwa społecznego w Famalicao, które oparte zostało na problemie zanieczyszczenia środowiska. Grupa młodych ludzi poruszona wspomnianym problemem założyła frimę wypożyczającą rowery, by zwiększyć „zieloną” mobilność społeczeństwa.

Została ustalona data trzeciego międzynarodowego spotkania projektowego w bieckim liceum na 4-7 czerwiec 2018r.