Stypendium PRM

Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymuje uczeń/nnica, który/a otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

 

Rok szkolny

Imię nazwisko

klasa

2022/2023

 Emilia Grygiel  IIAC
2022/2022

 Katarzyna Serwońska
 Grzegorz Gogola

 IIIB
 IIIAB4

2020/2021

Justyna Łukaszyk
Grzegorz Gogola

IIIC
IIab4

2019/2020 Paweł Bogdan IIAB
2018/2019 Paweł Bogdan
IIAB
2017/2018 Grzegorz Przybylski
IIa
2016/2017 Karolina Serwońska IIb
2015/2016 Aleksandra Gazda IIIb
2014/2015 Aleksandra Szurek IIIb
2013/2014 Patryk Czech IIIa2
2012/2013 Weronika Dranka IIIa
2011/2012 Mariola Bochenek IIIc
2010/2011 Aneta Mucha IIb
2009/2010 Magdalena Mika IIIb
2008/2009 Jakub Szarłowicz IIIa
2007/2008 Mateusz Malik /Liceum ogólnokształcące/
Joanna Górska /Liceum profilowane/
IIIa
IIIp
2006/2007 Katarzyna Rąpała IIIa
2005/2006 Tomasz Szynal /Liceum ogólnokształcące/
Magdalena Dzika /Liceum profilowane/
IIIb
IIIlp
2004/2005 Agnieszka Filipiak
Katarzyna Dudek /Liceum profilowane/
IIIa
IIIp
2003/2004 Justyna Szara IVb
2002/2003 Elżbieta Wresiło IVb
2001/2002 Katarzyna Brodowska  
2000/2001 Urszula Lazarowicz  
1999/2000 Sabina Anna Lignar IVb