KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

1 września 2021 r.

 ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

23-31 grudnia 2021 r.

 FERIE ZIMOWE

17 - 30 stycznia 2022 r.

 WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

14-19 kwietnia 2022 r.

 ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ KLAS III

29 kwietnia 2022 r.

 TERMINY EGZAMINÓW MATURALNYCH

4,5,6 maj 2022 r. (język polski, matematyka, język obcy)
4- 20 maja 2022 r. (wszystkie egzaminy)

 ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

24 czerwca 2022 r.

 TERMINY DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ

14-15. 10. 2021,  12.11.2021,     7.01.2022,    4, 5, 6 maj 2022 r. (środa, czwartek, piątek – matury),  17 czerwca 2021 r. (piątek po Bożym Ciele) – razem 8 dni

 TERMINY KLASYFIKACJI

 5 stycznia 2022 r.  wystawienie ocen klasyfikacyjnych za I półrocze
14 stycznia 2022 r. koniec I półrocza
15 kwietnia 2022 r.  informacja o przewidywanych ocenach - klasy trzecie
22 kwietnia 2022 r.  wystawienie ocen klasyfikacyjnych uczniom klas trzecich
29 kwietnia 2022 r.   zakończenie zajęć w klasach trzecich
10 czerwca 2022 r.  informacja o przewidywanych ocenach - klasy pierwsze i drugie
15 czerwca 2022 r. wystawienie ocen klasyfikacyjnych - klasy pierwsze i drugie
24 czerwca 2022 r. - zakończenie zajęć dydaktycznych

 TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI

23 września 2021 r. godz. 16:00
28 listopada 2021 r. godz. 16:00
13 stycznia 2022 r. godz. 16:00
26 kwietnia 2022 r. godz. 16:00

 INNE TERMINY

15 stycznia 2022 r. studniówka klas maturalnych
marzec/kwiecień 2022 r. Dzień Otwarty