KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

 ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

1 września 2022 r.

 ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

23-31 grudnia 2022 r.

 FERIE ZIMOWE

30 stycznia – 12 lutego 2023 r.

 WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

 ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ KLAS IV

28 kwietnia 2023 r.

 TERMINY EGZAMINÓW MATURALNYCH

4,5,8 maj 2023 r. (język polski, matematyka, język obcy)
4- 20 maja 2023 r. (wszystkie egzaminy)

 ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

23 czerwca 2023 r.

FERIE LETNIE

24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.

TERMINY DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ

  4, 5, 8 maj 2023 r. (środa, czwartek, piątek – matury),  9 czerwca 2023 r. (piątek po Bożym Ciele) – razem  dni

TERMINY KLASYFIKACJI

 stycznia 2023 r.  wystawienie ocen klasyfikacyjnych za I półrocze
stycznia 2023 r. koniec I półrocza
kwietnia 2023 r.  informacja o przewidywanych ocenach - klasy trzecie
kwietnia 2023 r.  wystawienie ocen klasyfikacyjnych uczniom klas trzecich
kwietnia 2023 r.   zakończenie zajęć w klasach trzecich
czerwca 2023 r.  informacja o przewidywanych ocenach - klasy pierwsze i drugie
czerwca 2023 r. wystawienie ocen klasyfikacyjnych - klasy pierwsze i drugie
czerwca 2023 r. - zakończenie zajęć dydaktycznych

 TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI

15 września 2022 r. godz. 16:00
 listopada 2022 r. godz. 16:00
 stycznia 2023 r. godz. 16:00
 kwietnia 2023 r. godz. 16:00

 INNE TERMINY

stycznia 2022 r. studniówka klas maturalnych
marzec/kwiecień 2022 r. Dzień Otwarty