Samorząd Uczniowski

Opiekun: mgr Katarzyna Kamińska

Przewodniczący: Julia Miciek z kl. 2c4

Zastępca: Paulina Zabawa z kl. 2AC

Skarbnik: Krzysztof Wszołek z kl. 2AC