Samorząd Uczniowski

Opiekun: mgr Katarzyna Kamińska

Przewodniczący: Julia Miciek z kl. 4c4

Zastępca:

Skarbnik: