22 września 2010 r. został powołany Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Liceum Ogólnokształcacym im. Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu przez Zarząd Rejonowy PCK w Gorlicach.

Zarząd Klubu HDK LO Biecz:
mgr Katarzyna Kamińska- Grzywacz- przewodnicząca , koordynator akcji oddawania krwi , nauczyciel wf
mgr Jadwiga Kuzak- vice przewodnicząca , nauczyciel biologii


Podstawowym celem działania klubu HDK PCK jest:

  • Dążenie do zabezpieczania ilości krwi i jej składników dla potrzeb lecznictwa
  • propagowanie i popularyzowanie idei honorowego krwiodawstwa ze szczególnym podkresleniem bezinteresowności daru krwi
  • organizowanie honorowego krwiodawstwa na terenie objetym działaniem klubu HDK
  • wcielanie w życie zasad Statusu Honorowego Dawcy Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża
  • popularyzowanie zasad działanie PCK

Do Klubu HDK może należeć każdy , kto:
- ma ukończone 18 lat
- jest zdrowy
- ma chęć niesienia pomocy innym


Jako koordynator Szkolnego Klubu HDK apeluję o przyłączanie się , w miarę możliwości, do szkolnych akcji oddawania krwi. Ta ofiarna pomoc ratuje życie naszych bliźnich ! Pamiętajmy,ze każdy z nas , być może jutro(...) może być potencjalnym dawcą jak i biorcą....Wielu z nas może dać cząstkę z siebie drugiemu człowiekowi.


Katarzyna Kamińska