bip2

epuap logo

Search HP

MATURA

NOWA FORMUŁA

Deklaracja dla:
(1) ucznia ostatniej klasy liceum, technikum, branżowej szkoły II stopnia albo szkoły artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2021/2022 i w 2022 roku zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy;
(2)absolwenta liceum, technikum lub szkoły artystycznej w Polsce, (szkoła nadal funkcjonuje), który w 2022 r. chce przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo po raz kolejny.

Na podstawie art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty1 ogłaszam wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 r.

Więcej 

Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2021 r. Strona 4 z 7 HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół
Więcej 

Na podstawie art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret trzecie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty1 , zwanej dalej „ustawą”, podaję informację o szczegółowych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb:  zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym  osób, o których mowa w art. 165 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe2 (tj. cudzoziemców).

Więcej 

W latach 2020- 2022 nasze liceum będzie pracować nad nowym projektem międzynarodowym w ramach akcji Erasmus+.
Nasze szkoły partnerskie znajdują się w Tampere (Finlandia), Rendsburgu (Niemcy), Miszkolcu (Węgry) oraz Reggio Emilia (Włochy)

ul. Tysiąclecia 2, 38-340 Biecz 

tel: 13 447 10 45; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.