Grupa teatralna

Opiekun mgr Anna Juruś

Tu działa poezja, malarstwo, śpiew, muzyka, tu działa sztuka aktorska. Czegóż tu nie ma? Gdy wszystkie te sztuki, pełne młodości i piękna, łączą się razem i jak najściślej ze sobą współpracują, mamy wtedy święto, którego z żadnym innym porównać nie można. ( J. W. Goethe). Teatr w życiu młodego człowieka jest czynnikiem wspomagającym emocjonalny rozwój. Uaktywnia fantazję, a także marzenia i zainteresowania. Często pozwala odkryć pasję i dokonać wyboru drogi życiowej. Zajęcia teatralne poszerzają i kształtują wiedzę ucznia, rozwijają wiarę w siebie, doskonalą pracę zespołową oraz przygotowują do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym szkoły i społeczeństwa.Szkolne Koło Teatralne  działa od 2004 roku, realizując cele i działania zgodne z autorskim Programem Szkolnego Kółka Teatralnego. Opiekunem koła jest nauczyciel języka polskiego mgr Anna Juruś.

DZIAŁALNOŚĆ  ARTYSTYCZNA:

 • SZTUKI  TEATRALNE
  • S. Wyspiański  WESELE  (r. szk. 2005/2006)
  • S. Wyspiański  PLOTKA O WESELU( r. szk. 2007/2008)
  • M. Bałucki GRUBE RYBY(r. szk. 2009/2010)
  • S. Mrożek TANGO (reżyseria mgr Andrzej Topczyj)
  • Bohomolec MAŁŻEŃSTWO Z KALENDARZA  (r. szk. 2013/2014)

   WIECZORKI POETYCKIE  wg autorskich programów:
  • program poetycki: MŁODOPOLSKI CYGAN (r. szk. 2007/2008)
  • montaż słowno-muzyczny  MAŁA OJCZYZNA(r. szk. 2007/2008)
  • montaż słowno-muzyczny: WIECZÓR  HERBERTA(r. szk. 2008/2009)
  • montaż słowno-muzyczny: MISTRZ  I  UCZEŃ  (r. szk. 2008/2009)
  • wieczór poezji Janusza Pasterskiego(r. szk. 2009/2010)
  • program poetycki: LEGENDY BIECKIE(r. szk. 2009/2010)
  • montaż słowno-muzyczny: WIECZÓR  MIŁOSZA(r. szk. 2011/2012)
  • program poetycki ŚREDNIOWIECZNY GOBELIN O BIECZU (r. szk.2011/2012)
  • montaż słowno-muzyczny: CUDOWNY  ŚWIAT  (r. szk. 2012/2013)
  • montaż słowno-muzyczny: JESIENNA ZADUMA (r. szk. 2014/2015)   
  • wieczór autorski Krzysztofa Gomoły (r. szk. 2014/2015)
  • montaż słowno-muzyczny: BIECKIE LEGENDY wg Filipa Srzeniawskiego (r. szk. 2014/2015)
  • synteza sztuk: muzyka, poezja, malarstwo – WIECZÓR ARTYSTÓW (r. szk. 2016/2017)
  • koncert wokalno-instrumentalny – KONCERT MUZYKI FILMOWEJ (r. szk. 2017/2018)
  • montaż słowno-muzyczny: KONCERT PATRIOTYCZNY (r. szk. 2018/2019)

   PUBLIKACJE:
  • Antologia poezji uczniowskiej RZECZYWIŚCIE (2004)
  • Antologia poezji uczniowskiej OCZYWIŚCIE (2008)
  • Antologia poezji uczniowskiej ZAISTE (2012)
  • Antologia poezji uczniowskiej ACZKOLWIEK (2017)
  • Antologia poezji uczniowskiej TYMCZASEM (2020)

   WYJAZDY DO TEATRÓW:
  • 2002/2003
   • Piaf – Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie
   • Sztukmistrz z Lublina – Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie,
  • 2003/2004
   • Panna Julia – Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie
   • Mistrz i Małgorzata – Centrum Kultury w Nowej Hucie
  • 2004/2005
   • Tango – Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie
   • Sto lat kabaretu… Krakowskie Kabarety XX wieku – Zielony Balonik, Piwnica pod Baranami, Jama Michalika – Teatr Stary w Krakowie
   • Stracone zachody miłości – Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie
  • 2005/2006
   • Chory z urojenia   Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie,
   • Makbet  –  Teatr Stary w Krakowie
  • 2006/2007
   • Mayday – Teatr Bagatela w Krakowie
  • 2007/2008
   • Dziady  – Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie
   • Tango PiazzollaTeatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
  • 2008/2009
   • Mayday II  – Teatr Bagatela w Krakowie
  • 2009/2010
   • Malavita. Ballada o mafii – Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
   • Mayday II  – Teatr Bagatela w Krakowie
  • 2011/2012
   • Okno na parlament  Teatr Bagatela w Krakowie
   • Peer Gynt – Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
  • 2012/2013
   • Wieczór kawalerski  – Teatr Bagatela w Krakowie
   • Mayday I – Teatr Bagatela w Krakowie
  • 2013/2014
   • Pułapka na myszy – Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie
   • Arszenik i stare koronki – Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie
  • 2014/2015
   • Prawda – Teatr Bagatela w Krakowie
   • Sąsiedzi – Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie
  • 2015/2016
   • Maskarada – Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie
  • 2016/2017
   • Pomoc domowa – Teatr Bagatela w Krakowie
  • 2017/2018
   • Szklana menażeria – Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie
  • 2018/2019
   • Zemsta nietoperza – Opera Krakowska
  • 2019/2020
   • Imię róży – Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie
  • 2021/2022
   • Wesołe kumoszki z Windsoru – Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie
   • Okno na parlament – Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie
  • 2022/2023