Grupa teatralna

Opiekun mgr Anna Juruś

Tu działa poezja, malarstwo, śpiew, muzyka, tu działa sztuka aktorska. Czegóż tu nie ma? Gdy wszystkie te sztuki, pełne młodości i piękna, łączą się razem i jak najściślej ze sobą współpracują, mamy wtedy święto, którego z żadnym innym porównać nie można. ( J. W. Goethe). Teatr w życiu młodego człowieka jest czynnikiem wspomagającym emocjonalny rozwój. Uaktywnia fantazję, a także marzenia i zainteresowania. Często pozwala odkryć pasję i dokonać wyboru drogi życiowej. Zajęcia teatralne poszerzają i kształtują wiedzę ucznia, rozwijają wiarę w siebie, doskonalą pracę zespołową oraz przygotowują do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym szkoły i społeczeństwa.Szkolne Koło Teatralne  działa od 2004 roku, realizując cele i działania zgodne z autorskim Programem Szkolnego Kółka Teatralnego. Opiekunem koła jest nauczyciel języka polskiego mgr Anna Juruś.

DZIAŁALNOŚĆ  ARTYSTYCZNA: 

 • SZTUKI  TEATRALNE
  •  S. Wyspiański  WESELE  (r. szk. 2005/2006)
  • S. Wyspiański  PLOTKA O WESELU   ( r. szk. 2007/2008)
  • M. Bałucki GRUBE RYBY   (r. szk. 2009/2010)
  • Bohomolec MAŁŻEŃSTWO Z KALENDARZA  (r. szk. 2013/2014)

 

 • WIECZORKI POETYCKIE  wg autorskich programów:
  • program poetycki: MŁODOPOLSKI CYGAN (r. szk. 2007/2008)
  • montaż słowno-muzyczny  MAŁA OJCZYZNA  (r. szk. 2007/2008)
  • montaż słowno-muzyczny: WIECZÓR  HERBERTA  (r. szk. 2008/2009)
  • montaż słowno-muzyczny: MISTRZ  I  UCZEŃ  (r. szk. 2008/2009)
  • wieczór poezji Janusza Pasterskiego  (r. szk. 2009/2010)
  • program poetycki: LEGENDY BIECKIE (r. szk. 2009/2010)
  • montaż słowno-muzyczny: WIECZÓR  MIŁOSZA  (r. szk. 2011/2012)
  • program poetycki ŚREDNIOWIECZNY GOBELIN O BIECZU (r. szk.2011/2012)
  • montaż słowno-muzyczny: CUDOWNY  ŚWIAT  (r. szk. 2012/2013)
  • montaż słowno-muzyczny: JESIENNA ZADUMA (r. szk. 2014/2015)   
  • wieczór autorski Krzysztofa Gomoły (r. szk. 2014/2015)
  • montaż słowno-muzyczny: BIECKIE LEGENDY wg Filipa Srzeniawskiego (r. szk. 2014/2015)
  • synteza sztuk: muzyka, poezja, malarstwo - WIECZÓR ARTYSTÓW (r. szk. 2016/2017)

                                                                                                 

 • PUBLIKACJE:
  • Antologia poezji uczniowskiej RZECZYWIŚCIE (2004)
  • Antologia poezji uczniowskiej OCZYWIŚCIE (2008)
  • Antologia poezji uczniowskiej ZAISTE (2012)
  • Antologia poezji uczniowskiej ACKOLWIEK (2017)


 • WYJAZDY DO TEATRÓW:

  • 2002/2003
   • Piaf - Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie
   • Sztukmistrz z Lublina - Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie,

  • 2003/2004
   • Panna Julia - Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie
   • Mistrz i Małgorzata - Centrum Kultury w Nowej Hucie

  • 2004/2005
   • Tango - Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie
   • Sto lat kabaretu... Krakowskie Kabarety XX wieku – Zielony Balonik, Piwnica pod Baranami, Jama Michalika - Teatr Stary w Krakowie
   • Stracone zachody miłości - Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie 

  • 2005/2006
   • Chory z urojenia -   Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie,
   • Makbet  -  Teatr Stary w Krakowie

  • 2006/2007
   • Mayday – Teatr Bagatela w Krakowie

  • 2007/2008
   • Dziady  - Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie
   • Tango Piazzolla - Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

  • 2008/2009
   • Mayday II  - Teatr Bagatela w Krakowie

  • 2009/2010
   • Malavita. Ballada o mafii - Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
   • Mayday II  - Teatr Bagatela w Krakowie

  • 2011/2012
   • Okno na parlament   - Teatr Bagatela w Krakowie
   • Peer Gynt - Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

  • 2012/2013
   • Wieczór kawalerski  – Teatr Bagatela w Krakowie
   • Mayday I – Teatr Bagatela w Krakowie

  • 2013/2014
   • Pułapka na myszy – Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie
   • Arszenik i stare koronki – Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie 

  • 2014/2015
   • Prawda - Teatr Bagatela w Krakowie
   • siedzi - Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie

  • 2015/2016
   • Maskarada -  Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie

  • 2016/2017
   • Pomoc domowa - Teatr Bagatela w Krakowie