Tradycyjnie na powitanie wiosny,

Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK Lo Biecz zorganizował akcję oddawania krwi, do której zarejestrowano 23 chętnych uczniów Liceum Biecz, Zespołu Szkół Zawodowych z Biecza, nauczycieli oraz innych chętnych krwiodawców. W sumie krew oddało 16 osób, co pozwoliło uzyskać ponad 7litrów cennego daru życia. Bardzo dziękuję za przyłączenie się do kolejnej, już 25. akcji w naszej szkole- uczniom, nauczycielom i znajomym dobrego serca- opiekun SK HDK PCK LO Biecz Katarzyna Kamińska z pozdrowieniem BO TĘTNI W NAS DOBRO