"Bliznę po odejściu dobra pamięć leczy"  - Zbigniew Herbert

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 23 grudnia 2022 r. zmarła Pani prof. Krystyna Skowronek, wychowawca młodych pokoleń i długoletnia nauczycielka plastyki w Bieckim Liceum.
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Pracownicy Szkoły składają rodzinie, krewnym i bliskim Zmarłej wyrazy głębokiego współczucia.

ks