Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego w Bieczu zaprasza Rodziców

na spotkanie w dniu 15 września 2021 r. o godz.16:00

Harmonogram spotkań z wychowawcami :
Klasa I ac - mgr Maria Hycnar - sala nr 13 (I piętro)
Klasa I b - mgr Jadwiga Kuzak - sala nr 15  (parter)
Klasa II ac - mgr Jakub Białas - sala nr 12 (I piętro)
Klasa II b - mgr Katarzyna Kamińska - sala nr 17 (I parter)
Klasa III ab4- mgr Anna Winnicka-Chojecka - sala nr 14 (parter)
Klasa III c4- mgr Robert Mleczko - sala nr 26 (I piętro skrzydło)
Klasa IV ab4- mgr Joanna Skotniczna - sala nr 23 (parter skrzydło)
Klasa IV c4 - mgr Agnieszka Zięba-Lipczyńska - sala nr 9 (I piętro)