W dniu 25 listopada 2021 r. o godzinie 17:00 odbędą się spotkania

wychowawców klas z rodzicami. Ze względu na sytuację emidemiologiczną zapraszamy rodziców na spotkanie online na meecie. Uczniowie zobowiązani są do zalogowania się na swoje konta w domenie student.lobiecz.pl i umożliwienie udziału rodzica(ów) / prawnych opiekunów w spotkaniu. Link do spotkania wysyłają wychowawcy poszczególnych klas na konta uczniowskie.

Klasa I ac - mgr Jakub Białas
Klasa I b - mgr Kamińska Katarzyna
Klasa II ab4- mgr Anna Winnicka-Chojecka
Klasa II c4- mgr Robert Mleczko
Klasa III ab4- mgr Joanna Skotniczna
Klasa III AC - mgr Kinga Augustyn
Klasa III B - mgr Jadwiga Kuzak
Klasa III c4 - mgr Agnieszka Zięba-Lipczyńska  Uwaga! Spotkanie klasy IIIc4 w dniu 1 grudnia 2021 r. o godz. 17:00