17 listopada 2021r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu odbyły się warsztaty

dla uczniów i uczennic klasy 3c4 o profilu medialno-europejskim "Prawa człowieka blisko nas".
Organizatorem projektu edukacyjnego "Prawa człowieka blisko nas" jest Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce we współpracy z Fundacją Szkoła z Klasą.
Projekt składa się z trzech części:
1. Seminarium dla nauczycieli: Jak uczyć o prawach człowieka, w którym wzięła udział w dniach 24-25 września 2021 r. w Warszawie p. Ewa Knybel
2. Warsztaty dla uczniów i uczennic: Prawa człowieka w praktyce – jak to działa?
3. Akcja promująca prawa człowieka w szkole: zorganizowanie spotkania z wybraną osobą, która ma szczególne zasługi w dziedzinie ochrony praw człowieka z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka (10.12.2021).
Celem projektu jest:
∙ pogłębienie wiedzy uczniów i uczennic o prawach człowieka i demokracji parlamentarnej oraz pokazanie dlaczego tak istotne jest przestrzeganie tych praw
∙ poznanie historii konkretnych osób, które bronią praw człowieka – wybranych laureatów Nagrody im. Sacharowa przyznawanej przez Parlament Europejski
∙ ukazanie roli Parlamentu Europejskiego w promowaniu oraz ochronie praw i wolności człowieka
∙ refleksja nad tym, dlaczego ważne jest stawanie w obronie ludzi, których prawa są łamane
∙ uświadomienie, że każdy z nas może przyczynić się do obrony praw człowieka
Warsztaty prowadzone w interaktywnej formie umożliwiały każdemu z uczniów szansę wypowiedzi. Uczniowie prezentowali także efekty swojej pracy w grupach na forum klasy, rozwijając przy tym kompetencje kluczowe. Każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie
o udziale w projekcie, pakiet materiałów edukacyjnych i pamiątkowe upominki.
Zajęcia prowadziła doświadczona trenerka, która współpracuje z Helsińską Fundacją Praw Człowieka- pani Agnieszka Krawczak- Chmielecka.
Organizacja: Szkolny koordynator projektu - pani Ewa Knybel
Relacje na Gorlice TV https://www.gorlice.tv/wiadomosci/3109,warsztaty-dla-uczniow-lo-biecz-o-profilu-medialno-europejskim-pt-prawa-czlowieka-blisko-nas