Działając w duchu odpowiedzialności za zmiany klimatyczne, Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu jako współorganizator sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej III kadencji w Bieczu

zaprosiło Młodych Radnych, przedstawicieli Gminy, Dyrektorów Szkół Podstawowych, nauczycieli oraz uczniów naszej Szkoły uczestniczących w projekcie Erasmus + Życie w zgodzie z przyrodą, promowanie zdrowej, lokalnej żywności oraz propagowanie dyscyplin sportowych, których uprawianie w jak najmniejszym stopniu ma negatywny wpływ na równowagę ekologiczną do wzięcia udziału w dniu 23 lutego 2021 r. w konferencji edukacyjnej on-line na temat polityki klimatycznej pt. „O zrównoważonym rozwoju, klimacie i Zielonym Ładzie. Jak i dlaczego powinniśmy dbać o naszą planetę".

Przedsięwzięcie to zostało zrealizowane w ramach akcji „Europejski Uniwersytet Latający” przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Komisję Europejską.

Celem spotkania z młodymi aktywistami było zwrócenie uwagi na obecny kryzys, a także podniesienie świadomości na temat rangi działań lokalnych w zakresie ochrony środowiska.

Spotkanie poprowadzili młodzi aktywiści klimatyczni z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego:
Pan Dominik Madej- 19-letni aktywista klimatyczny. Inicjator krakowskiego klimatycznego panelu obywatelskiego. Członek Stowarzyszenia Ambasada Krakowian, w którym prowadzi projekt „Edukacja dla Klimatu” we współpracy z WWF. Obecnie reprezentuje Młodzieżowy Strajk Klimatyczny i razem z Polską Zieloną Siecią uczestniczy w procesie programowania nowej perspektywy Budżetu Europejskiego 2021-2027.

Pani Dominika Lasota- 19-letnia aktywistka klimatyczna. Ukończyła stypendium w liceum Stonyhurst College w Anglii oraz program dot. zrównoważonego rozwoju Yale Young Global Scholars. Obecnie jest zaangażowana w światowym ruchu klimatycznym Fridays For Future, współkoordynując działania na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Uczestnicy podczas spotkania mogli dowiedzieć się między innymi:
• Czy zmiana klimatu to fakt czy mit,
• W jaki sposób ludzkość przeciwdziała zmianom klimatu,
• Kogo dotyczą zmiany klimatyczne oraz czy ja mogę coś zrobić, aby poprawić życie na naszej planecie,
• Jak politycy odpowiedzieli na zryw Młodych- na czym polega Europejski Zielony Ład (The European Green Deal)
• Na czym powinna polegać transformacja gospodarcza i sprawiedliwość klimatyczna,
• Rewolucja technologiczna dla klimatu – jakie rozwiązania oraz „nowinki” ze świata technologii są wdrażane już dziś?
• Na czym powinna polegać edukacja własna i zmiana nawyków,
• Czym jest Młodzieżowy Strajk Klimatyczny (Fridays For Future) https://www.msk.earth/


Słowa podziękowania kieruję do pani Magdaleny Świderskiej za zorganizowanie spotkania z ramienia EUL oraz do pana Jerzego Mikosa za włączenie tematu klimatu w obrady III sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bieczu, a przede wszystkim do pani Dominiki i pana Dominika, którzy w niezwykle przekonujący sposób uświadomili nam wagę problemów klimatycznych.
Jesteśmy przekonani, że wspólne działania edukacyjne przyczynią się do rozwoju oddolnych inicjatyw klimatycznych dla naszej lepszej przyszłości.

Organizacja z ramienia Liceum: p.o. Dyrektor Ewa Knybel

Informacja o spotkaniu na stronie www EUL: https://eul.ceo.org.pl/media-o-eul

Relacja z III sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bieczu: http://www.biecz.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=275&sub=273&dzialy=275&akcja=artykul&artykul=8938