Podczas piątkowej prelekcji zachęcającej do czytania, wspomniałem literacką sylwetkę Olgi Tokarczuk jako jedną z pisarek, którą warto i powinno się czytać, bowiem jest ona bardzo mocno zakorzeniona w polskiej prozie najnowszej, zapoczątkowanej po przełomie 1989 roku.

Nie od razu ta zdolna twórczyni zdobyła prozatorskie „laury”, ponieważ ówczesna krytyka literacka nie była specjalnie tej literaturze przychylna, sytuując ją raczej w rejestrze literatury popularnej aniżeli pięknej. Jednak rozwój warsztatu pisarskiego autorki oraz dobór wątków tematycznych i problemów, nakreśliły jej swoistą „drogę” twórczą.

Przy tej okazji chciałbym Wam, jako uczniom liceum ogólnokształcącego, być może przyszłym polonistom, kulturoznawcom, bądź badaczom literatury, zarekomendować jedną z bardziej tajemniczych książek naszej Noblistki – fragmentaryczną narrację pod tytułem „Bieguni”. W mojej ocenie, jest to jedna z książek, która powinna się znaleźć w nowym literackim kanonie. Uhonorowana Literacką Nagrodą Nike w roku 2008, a także wyróżniona Międzynarodową Nagrodą Bookera książka Olgi Tokarczuk była szeroko komentowana i analizowana. Sam tytuł intryguje, ponieważ jest niejasny. Zaciekawia. Domaga się pewnego dookreślenia.

Kim są ci tytułowi bieguni – chcemy zapytać. W świecie przedstawionym powieści stykają się z sobą ludzie z różnych kultur i czasów. Rzeczywistość, którą opisuje Olga Tokarczuk determinuje ciągły ruch i charakteryzuje brak stałości, jest – mówiąc językiem Zygmunta Baumana (wybitnego teoretyka ponowoczesności) – płynna. W tej prozie odbija się także wiele zagadnień i problemów współczesności, co sprawia, że jest nam ona duchowo bliska.

Granice pomiędzy człowiekiem a światem zacierają się, natomiast tożsamość jednostki ma charakter performatywny, co oznacza, że musimy ją sami stwarzać, bo tego wymaga od nas funkcjonowanie w świecie wielu różnych hierarchii wartości, idei, sposobów bycia, czy światopoglądów. Wy, jako dorastający ludzie, będziecie w niedalekiej przyszłości tego doświadczać. Powieść nie posiada linearnej narracji, bowiem składa się z fragmentów różnych opowieści, co na poziomie kompozycji tekstu jest również odbiciem niestałości współczesnego świata.

Taki zamysł konstrukcyjny tego utworu wybrała pisarka, by uwiarygodnić swe refleksje. „Bieguni” są zbiorem około stu „małych narracji” połączonych motywem podróży, bardzo często obecnym w innych książkach pisarki. Kim są zatem bieguni? Odsyłam do książki – niezwykle ciekawej, intrygującej i ważnej. Myślę, że lektura prozy Tokarczuk otworzy was na nowe doświadczenie czytelnicze i stanie się bodźcem, który roznieci w was chęć sięgnięcia po inne książki tej autorki, jak również innych polskich pisarzy współczesnych, bowiem zarówno literatura piękna, jak i proza „środka” posiadają mnóstwo interesujących tytułów, które z powodzeniem mogą kształtować czytelniczy gust nabierającego kompetencji kulturowych ucznia liceum oraz formować was jako coraz dojrzalszych, inteligentnych, świadomych czytelników i odbiorców kultury.

Jacek Lech