Zachęcamy Rodziców do zapoznania się z informacją:

Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna w bezpiecznej i przyjaznej szkole

Informacja dla rodziców dotycząca roli aktywnego udziału uczniów w zajęciach wychowania fizycznego