Władza rodzicielska (opieka prawna w przypadku wyjazdu rodziców) rodzica za granicę – aspekt prawny i społeczny.