16 czerwca 2023 r. uczniowie klasy pierwszej o profilu medyczno – przyrodniczym

wzięli udział w zajęciach edukacyjnych w Krakowie. Pierwszym punktem programu było Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ, gdzie zwiedzaliśmy wystawę „Zwierzęta i człowiek w przyrodzie". Młodzież uzyskała informacje na temat współczesnego przeglądu zwierząt, pod kątem ich funkcjonowania w wybranych ekosystemach, w tym odżywiania, rozmnażania, poruszania i obrony przed drapieżnikami; pochodzenia ewolucyjnego człowieka jako gatunku oraz jego pozycji w świecie zwierząt. W Muzeum Przyrodniczym ISEZ PAN mieliśmy możliwość obejrzenia eksponatów wystaw stałych i czasowych, m. in. „Megafaunę plejstoceńską” z jedynym na świecie zachowanym w całości nosorożcem włochatym, „Mięczaki Świata”, „Las tropikalny”, „Fauna jaskiń”, „Kraby”, „Minerały fluorescencyjne”, „Fauna wysokogórska”, „Chrząszcze” oraz „Świat gadów” z żywymi okazami agam, gekonów, scynek i anolisów. Ostatnim punktem wycieczki było zwiedzanie najstarszego w Polsce Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zachwyciły nas tysiące okazów roślin z całego świata, okazałe dęby, derenie, sagowce, daktylowce, kakaowce, storczyki oraz rośliny mięsożerne.

Opieka: mgr Jadwiga Kuzak mgr Katarzyna Topczyj