W bieżącym roku szkolnym nasze Liceum przystąpiło do projektu Parlamentu Europejskiego o bioróżnorodności,

którego głównym celem było przygotowanie podcastu.

Uczniowie z klasy 2ac o profilu medialno-lingwistycznymzebrali materiały, przeprowadzili wywiady izmontowali 4 podcasty, do których posłuchania zapraszamy:

podcasters.spotify.com/pod/show/podcastybioroznorodnosc.

Serdecznie gratulujemy!

Szkolny koordynator projektu: p. EwaKnybel

Projekt był elementem projektu "Szkoła Ambasadorem Parlamentu Europejskiego" (EPAS) zorganizowanym przy współpracy Fundacji Pole Dialogu oraz Torby Reportera.

podk4

podk4

podk4

podk4

podk4

podk4