"Kromerowie z Biecza... i nie tylko!"

to temat prelekcji, która odbyła się w naszym Liceum podczas piątkowej godziny wychowawczej. Wykład połączony z prezentacją multimedialną przeprowadził p. Maciej Polak, absolwent naszego LO, a obecnie doktorant Szkoły Doktorskiej UR, autor książki "Zagrożenie tureckie w świetle listów Jerzego z Tyczyna do Marcina Kromera (1566-1571)". Dodatkowo uczniowie klasy 2ac ( profil humanistyczny) mieli również możliwość porozmawiać z naszym absolwentem podczas lekcji historii. Organizacja: E. Knybel

pol1

pol1

pol1

pol1