Mikołaj  Majda (wokal), Adrian Rafa (akordeon), Paweł Reczek (fortepian)

zajęli I miejsce w rejonowych eliminacjach 67. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, w turnieju POEZJI ŚPIEWANEJ. Eliminacje przeprowadzono w Nowym Sączu. Uczniowie otrzymali nominację do etapu wojewódzkiego  w Krakowie. Gratulujemy!

okp1

okp2