Dnia 25 marca 2022 roku nasi uczniowie

– Katarzyna Serwońska oraz Grzegorz Gogola wzięli udział w Uroczystości wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Gala wręczenia dyplomów odbyła się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Nowym Sączu, w której wzięli udział uczniowie z terenu powiatów gorlickiego, limanowskiego oraz nowosądeckiego. Stypendystom naszej Szkoły gratulujemy odznaczeń za najwyższe wyniki w nauce.

styp 2022