"Bliznę po odejściu dobra pamięć leczy" Zbigniew Herbert

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 26 lipca 2019 r. zmarł przeżywszy 70 lat długoletni nauczyciel języka polskiego w naszym Bieckim Liceum,

wychowawca młodych pokoleń, zasłużony pedagog  Ś.P. Prof. Władysław Konieczny. Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Pracownicy Szkoły składają rodzinie, krewnym i  bliskim zmarłego wyrazy głębokiego współczucia.

O dacie i godzinie uroczystości pogrzebowych poinformujemy w terminie późniejszym.

Wieczne odpoczywanie, racz Mu dać Panie!