11 marca klasy humanistyczne wzięły udział w zajęciach, zorganizowanych przez Instytut
Polonistyki i Dziennikarstwa oraz Instytut Historii. W nowoczesnych aulach wysłuchali


trzech wykładów:
1. Wielomedialność gier cyfrowych jako przejaw współczesnych tendencji kulturowych –
dr Michał Żmuda
2. Józef Conrad-Korzeniowski – polski marynarz z Kresów – dr Jan Wolski
3. Święte teksty chrześcijaństwa - dr hab. prof. UR Piotr Berdowski