W związku z realizacją projektu larpowego "Zawiąż konfederację"przez Stowarzyszenie Pospolite Ruszenie

Szlachty Ziemi Krakowskiej i partnera projektu Bibliotekę Biecz w  dniach 27-28 września 2018 r. w auli bieckiego liceum odbyły się dwudniowe warsztaty dla klasy Ic, 2c i 2ab. Projekt ma na celu przybliżyć dzieje Konfederacji Barskiej w 250. rocznicę jej zawiązania (1768-2018). Realizowany w stulecie odzyskania niepodległości ma ukazać także początki polskich zmagań o wolność i niepodległość. Projekt opiera się na innowacyjnej metodzie larp, czyli połączeniu gry fabularnej, symulacji historycznej i dramy szkolnej. Na etapie szkolnym uczniowie bardzo ambitnie podeszli do gry, znakomicie odgrywali przypisane im role, a co ciekawe, udało się zawiązać konfederację. Finałowy larp- dwudniowe spotkanie ( wraz z warsztatami: teatralnymi, tanecznymi, szermierczymi i językowymi) dla najlepszych "aktorów" (również bieckiego LO) z terenu województwa małopolskiego odbędzie się w grudniu 2018 r. w Kasztelu w Szymbarku, w okolicy którego także operowali Konfederaci Barscy. Drugiego dnia odbędzie się symulacja historyczna, która przeniesie uczestników (występujących w strojach historycznych) w czasy Konfederacji Barskiej. Informacje o projekcie można znaleźć na stronie: http://www.barska1768.pl/

Organizacja warsztatów w LO: E. Knybel i A. Juruś.