W dniu 18 grudnia 2020 r. uczniowie bieckiego Liceum i ich rodzice mieli możliwość uczestniczenia w prelekcji w formie wideokonferencji

na temat Bądź kreatywny! Czytaj! Czytanie a rozwój młodzieży. Wykład przeprowadził pan Jacek Lech- absolwent naszego Liceum, magister filologii, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, aktualnie pracownik Biblioteki Biecz, który zwrócił uwagę na to, że kultura czytelnicza młodego pokolenia podlega przeobrażeniom i ewaluacji. Podkreślił, że wirtualizacja jest dzisiaj jednym z kluczowych trendów jaki możemy obserwować na rynku. Jest to związane z postępującymi zmianami technologicznymi, dostępnością i wykorzystaniem różnorodnych form spędzania czasu, rodzajem nowych książek i czasopism dostępnych w internecie. Przy tej okazji zaprosił każdego uczestnika spotkania do mediateki Biblioteki Biecz https://www.biblioteka.biecz.pl/o-bibliotece/dzialy-biblioteczne/mediateka/ oraz zapoznania się z rekomendowanymi nowościami https://www.biblioteka.biecz.pl/biblioteka-poleca/

Prelegent zaakcentował najważniejsze korzyści wynikające z czytania, tj: kształtowanie charakteru, pogłębianie wiedzy, wzbogacanie słownictwa i kształtowanie wyobraźni, a przede wszystkim czytając stajemy się żywymi świadkami kultury. Zachęcał również do sięgania po literaturę współczesną, która może być atrakcyjna ze względu na swoją formę, treść i język bliki młodemu czytelnikowi.
Spotkanie online z panem Jackiem Lechem udało się zorganizować dzięki współpracy z Biblioteką Biecz w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.