HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

ROZPOCZĘCIE  ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

 • 3 września 2018r.

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

 • 23 – 31 grudnia 2018 r. 

FERIE ZIMOWE

 • 14 – 27 stycznia 2019 r.

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

 • 18 – 23 kwietnia 2019 r.

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ KLAS III

 • 26 kwietnia 2019 r.

 TERMINY EGZAMINÓW MATURALNYCH

 • 6,7, 8 maja 2019 r. (język polski, matematyka, język obcy) 
 • 6 -25 maja 2019 r. (wszystkie egzaminy)

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

 • 21 czerwca 2019 r.

TERMINY DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ

 • 2 listopada 2018 r. (piątek po Wszystkich Świętych)
 • 2 maja 2019 r. (czwartek)
 • 29,30 kwiecień 2019 r. (poniedziałek, wtorek)
 • 6,7, 8 maja 2019 r. (poniedziałek, wtorek, środa – matury)

 Boże Ciało 20 czerwca 2019 r.

Zakończenie roku 21 czerwca 2019 r.

 TERMINY KLASYFIKACJI

 • 04.01.2019 r. - wystawienie ocen klasyfikacyjnych za I półrocze
 • 11.01.2019 r. - koniec I półrocza
 • 05.04.2019 r. - informacja o przewidywanych ocenach - klasy trzecie
 • 12.04.2019 r. - wystawienie ocen klasyfikacyjnych uczniom klas trzecich
 • 26.04.2019 r. - zakończenie zajęć w klasach trzecich
 • 07.06.2019 r. - informacja o przewidywanych ocenach - klasy pierwsze i drugie
 • 14.06.2019 r. - wystawienie ocen klasyfikacyjnych -klasy pierwsze i drugie
 • 21.06.2019 r. - zakończenie zajęć dydaktycznych.

 TERMINY ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

 • 13 września 2018 r. (zatwierdzenie planów pracy)
 • 9 LUB 23  października 2018 r. – analiza wyników egzaminu maturalnego 2018
 • 13 listopada 2018 r. – szkoleniowa
 • 8 stycznia 2019 r. – klasyfikacja za I półrocze
 • 8 stycznia LUB  12 luty 2019 r. – podsumowanie pracy w I półroczu
 • 12 marzec 2019 r. – szkoleniowa
 • 17 kwietnia 2019 r. – klasyfikacja klas trzecich ( zakończenie nauki 26.04.2019 r.)
 • 18 czerwca 2019 r. – klasyfikacja klas pierwszych i drugich

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI

 20 września 2018 r. godz. 16:00

 • 15 listopada 2018  r. godz. 16:00
 • 10 stycznia 2019 r. godz. 16:00
 • 04 kwietnia 2019 r. godz. 16:00
 • 23 maja 2019r. godz. 16.00 klasy I i II

 INNE  TERMINY

 • 12 stycznia 2019r. – Studniówka klas trzecich
 • 1 luty 2019 r. – Dzień Patrona