Koordynatorem współpracy międzynarodowej  jest P. mgr Anna Winnicka