Stowarzyszenie Wychowankowie Bieckiego Gimnazjum i Liceum

Stowarzyszenie "Wychowankowie Gimnazjum i Liceum Bieckiego" zostało powołane do życia 24 czerwca 2000 r. na zjeździe absolwentów w 50-tą rocznicę matury z inicjatywy z jednego uczestników zjazdu pana Mariana Litwy.

Stowarzyszenie "Wychowankowie Gimnazjum i Liceum Bieckiego"
Zostało powołane do życia 24 czerwca 2000 r. na zjeździe absolwentów w 50-tą rocznicę matury z inicjatywy z jednego uczestników zjazdu pana Mariana Litwy
 

Założyciele Stowarzyszenia
:: Zbigniew Bara :: Genowefa Bednarczyk
:: Krystyna Bucińska :: Helena Data
:: Krystyna Duran :: Lucjan Furmanek
:: Anna Gotfryd :: Marian Gustek
:: Jerzy Junga :: Władysłwa Kozińska
:: Władysław Krygowski :: Alfreda Krysińska
:: Marian Litwa :: Zdzisława Łętowska
:: Józef Mikuś :: Ks. Michał Olechny
:: Józef Pabis :: Krystyna Pawluś
:: Stanisława Salamon :: Danuta Smoluchowska
:: Michał Świerz :: Stanisław Wędrychowicz
:: Stanisława Wójcikiewicz :: Alicja Wróżek
:: Ewa Maziarz  

 

KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI

 • Przewodniczący Ks. Michał Olechny
 • Zastępca Marian Litwa
 • Sekretarz Ewa Maziarz
 • Skarbnik Lucjan Furmanek
 • Członek Krystyna Bucińska

Cele Stowarzyszenia

 1. Podtrzymywanie więzi koleżeńskiej wychowanków Gimnazjum i Liceum w Bieczu
 2. Wspieranie działalności statutowej Liceum Ogolnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu

Program Stowarzyszenia

W czasie spotkania przyjęto program stowarzyszenia, którego najważniejsze działania dotyczą:

 • organizowania wsólnych spotkań absolwentów w 10-tą, 25-tą i 50-tą rocznicę matury,

 • organizowanie spotkań opłatkowych w 3-cią sobotę stycznia,

 • wspieranie wyjazdów zagaranicznych w ramach programów międzynarodowych realizowanych przez szkołę młodzieży będącej w trudnej sytuacji finansowej oraz harcerstwa bieckiego,

 • dokumentowanie działań w formie kroniki Stowarzyszenia,

 • tworzenie i podtrzymywanie tradycji szkoły poprzez zorganizowanie "biblioteki absolwenta".

   Do realizacji tych i wielu innych zadań zarząd Stowarzyszenia zaprasza wszystkich Absolwentów i Wychowanków.

Jak zostać członkiem Stowarzyszenia

Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy absolwent bieckiego Gimnazjum i Liceum. Nasze Stowarzyszenie zostało ostatecznie zarejestrowane przez Sąd Okręgowy w Krakowie w dniu 7 marca 2001 r. Zapraszamy wszystkich chętnych w szeregi naszego Stowarzyszenia.

Składka członkowska wynosi 10 zł rocznie i można ją wpłacać na konto BS Biecz 86270001-59835-2700-61

lub osobiście w godzinach dyżuru zarządu, w każdy poniedziałek od godz. 10.00 - 12.00 w naszej siedzibie w Bieczu przy ulicy Parkowej 1, pokój nr 19 (budynek internatu ZSO).

Informacje dotyczące Stowarzyszenia można uzyskać pod numerem telefonu (013)4471045

Spotkanie Absolwentów z 1950 r.
Spotkanie Absolwentów z 1950 r.

 

 

 

 

 

 


I Walne zebranie Stowarzyszenia

   9 czerwca 2001 r. odbyło się 1 Walne Zebranie Stowarzyszenia "Wychowankowie Gimnazjum i Liceum Bieckiego".
   Sprawozdanie z działalności Komitetu założycielskiego przedstawił Ks. Michał Olechny. W wyniku wyborów ustalono nowy zarząd Stowarzyszenia, w skład którego weszli:

 • Przewodniczący Ks. Michał Olechny

 • Zastępca Marian Litwa

 • Sekretarz Ewa Maziarz

 • Skarbnik Lucjan Furmanek

 • Członek Maria Kosiba

 

Stowarzyszenie "Wychowankowie Gimnazjum i Liceum Bieckiego" ufundowało pomnik-nagrobek Założycielowi i Pierwszemu Dyrektorowi Gimnazjum i Liceum w Bieczu, którym był prof. Wawrzyniec Mazur.

pppom
Na zdjęciu członkowie Stowarzyszenia przy nagrobku Dyrektora.