OFERTA LICEUM W  BIECZU DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2022/2023

klasa I A inżynieryjno-ekonomiczna 

Matematyka jest alfabetem, za pomocą którego Bóg opisał wszechświat. Galileusz

Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka,
oraz (do wyboru) fizyka/geografia*.

Języki obce nowożytne: j. angielski, j. niemiecki
przedmiot dodatkowy: j. angielski w biznesie.

Świetne przygotowanie do studiów inżynierskich, wymagających kompetencji matematycznych, informatycznych.
* rozszerzenie do wyboru realizowane będzie przy odpowiedniej liczbie chętnych


klasa I B medyczno-przyrodnicza 

Wszystko, co możesz sobie wyobrazić, natura już to stworzyła. Einstein


Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, j. angielski
języki obce nowożytne: j. angielski, j. niemiecki.
przedmiot dodatkowy: j. niemiecki w medycynie i opiece zdrowotnej

Szansa na zdobycie wiedzy biologiczno-chemicznej
z równoczesnym naciskiem na język obcy.

Rozwijanie kompetencji niezbędnych na studiach medycznych, przyrodniczych. 

klasa I C medialno-lingwistyczna/europejska 

Sapere aude. Miej odwagę być mądry. Horacy

d
przedmioty rozszerzone: j. polski, j. angielski,
oraz  (do wyboru)  geografia/historia/wos*
języki obce nowożytne: j. angielski, j. niemiecki
przedmiot dodatkowy: analiza dzieła filmowego i teatralnego

Opcja nie tylko dla humanistów, ale również zainteresowanych tematyką współczesnego życia politycznego.

* rozszerzenie do wyboru realizowane będzie przy odpowiedniej liczbie chętnych