W dniach 19 – 24 kwietnia 2017r. cztery nauczycielki bieckiego liceum: Monika Kowalska – Orlewska, Anna Winnicka, Grażyna Dranka i Ewa Knybel wzięły udział w szkolenie dotyczącym przedsiębiorczości,  którego gospodarzem i organizatorem była włoska szkoła Istituto Statale di Istruzione Superiore “Fermi-Mattei” w Iserni. 

 

Celem warsztatów szkoleniowych była wymiana dobrych praktyk oraz zaktualizowanie posiadanej wiedzy dotyczącej przedsiębiorczości  lub w przypadku nauczycieli, dla których uczenie przedsiębiorczości jest novum,  zdobycie podstawowych informacji dotyczących przedsiębiorczości, tak aby mogli przekazać ją innym osobom zaangażowanym w projekt w placówkach macierzystych.  Dzień pierwszy skupiał się wokół  wymiany dobrych europejskich praktyk.  Każdy kraj przedstawił prezentacje, krótkie filmy, zdjęcia związane z przedsiębiorczością, szczególną rolę odegrali w nim partnerzy posiadający szerokie doświadczenie w uczeniu przedsiębiorczości ze względu na zawodowy profil szkół – byli to Włosi, Rumuni, Portugalczycy i Finowie.

Dzień drugi poświęcony był prezentacji doświadczeń związanych z przedsiębiorczością. W tym dniu, podobnie jak w poprzednim,  partnerzy, którzy mają doświadczenie w prowadzeniu  szkoleń międzyzakładowych, projektów symulacji biznesowych ,  przedsiębiorstw, patronackich przedsiębiorstw prowadzonych przez młodzież -podzielili się swoimi doświadczeniami.

Trzeciego dnia omawiane  były podstawy przedsiębiorczości, przedyskutowane strategie, metodyka, rozwiązania, narzędzia. 

W czwartym dniu zostały przeprowadzone warsztaty dla nauczycieli doskonalące umiejętności przygotowywania materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych.

W piątym dniu  przygotowano narzędzia oceny; opracowano dziennik zajęć zleconych na wakacje, zaktualizowano plan działań do realizacji w dalszej fazie trwania projektu. 

Podsumowując, cały program szkoleniowy był bardzo dobrze zaplanowany i zorganizowany, a wypracowane podczas warsztatów materiały i nabyta wiedza niezbędna do efektywnego przeprowadzenia działań wiązanych modułem „przedsiębiorczość” w szkole macierzystej.

Podczas pobytu we Włoszech nie zabrakło elementów zaznajamiania się z kulturą i architekturą kraju. Szkoła goszcząca zorganizowała także jednodniowy wyjazd do urokliwego kurortu Termoli leżącego nad Morzem Śródziemnym.