W listopadzie i grudniu 2016r. młodzież naszego liceum, a także uczestnicy projektu z sześciu szkół partnerskich realizują pierwsze zadania projektu GROWW związane z tematyką "zatrudnienie i rynek pracy".

Realizacja zadań przebiega zarówno na lekcjach przedsiębiorczości prowadzonych przez p. Grażynę Drankę, jaki i lekcjach języka angielskiego prowadzonych przez p. Annę Winnicką, p. Roberta Mleczko i p. Monikę Kowalską- Orlewską. Jednym z założeń tej części projektu jest stworzenie przez uczestników projektu własnego portfolio. Do tej pory młodzież została zapoznana z europejskim pakietem dokumentów Europass oraz poinstruowana jak przygotować Europejskie CV oraz paszport językowy, by później samodzielnie zredagować wymienione dokumenty. Uczniowie zapoznali się z zawartością następujących stron internetowych: http://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/curriculum-vitae https://www.kent.ac.uk/careers/cv/cvexamples.htm. Wszyscy uczestnicy projektu przygotowali foldery ze swoimi certyfikatami i dyplomami, zajęciami dodatkowymi, kursami językowymi, doświadczeniem zawodowym, umiejętnościami TIK.