Liceum w Bieczu to szkoła która umożliwia uczniom:

 • naukę w doskonale wyposażonych pracowniach (wszystkie z komputerem, projektorami multimedialnymi i Internetem);

 • zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do kontynuowania nauki na kolejnym poziomie kształcenia;

 • bardzo dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego;

 • naukę w szkole, która ze względu na swoją kameralność i bezpieczeństwo sprzyja kształtowaniu więzi zarówno między uczniami jak i kadrą dydaktyczną;

 • opiekę doskonale wykształconej i merytorycznie przygotowanej do pracy z młodzieżą kadry (większość to nauczyciele dyplomowani i egzaminatorzy nowej matury);

 • pomoc psychologiczno-pedagogiczną;

 • naukę na jedną zmianę;

 • realizację zainteresowań poprzez udział w zajęciach naukowych, teatralnych, muzycznych, sportowych, turystycznych, wolontariatu;

 • coroczne wyjazdy studyjne do szkół partnerskich (Anglia, Finlandia, Niemcy, Węgry, Włochy);

 • zamieszkanie w internacie prowadzonym przez Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych w Bieczu ul. Parkowa 1, tel (13) 447 10 14 - www.pzpobiecz.pl;

 

Liceum Ogólnokształcące w Bieczu oferuje uczniom bogatą ofertę zajęć obowiązkowych jak i pozalekcyjnych. Szkoła do której uczęszcza ok. 220 uczniów jest miejscem bezpiecznym i przyjaznym, a wymagania stawiane naszym wychowankom odpowiadają ich możliwościom oraz dają pewność dobrze zdanej matury i osiągnięcia sukcesu w dalszym kształceniu na wyższych uczelniach.


Ponadto szkoła proponuje zajęcia i pracę w:

 • grupie teatralnej

 • zespole muzycznym

 • SK Wolontariusza

 • SK Caritas

 • ZHP

 • LOP

 • PTTK

 • sportowe

 • rajdy i wycieczki

Corocznie uczniowie naszej szkoły wyjeżdżają na tzw. Tygodnie Europejskie do: