19 czerwca 2018r. uczniowie wszystkich klas liceum wzięli udział w warsztatach dotyczących przedsiębiorczości społecznej, które zorganizowane zostały w ramach projektu Erasmus+ GROWW. Po ciekawej prezentacji dotyczącej przedsiębiorczości społecznej w Polsce i Małopolsce oraz panelu dyskusyjnym  pani Maria Kucińska, ekspert z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie przeprowadziła z uczniami grę - symulację prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego.

Uczniowie podzieleni na kilkuosobowe zespoły mieli za zadanie jak najefektywniej prowadzić swoje przedsiębiorstwa. Podczas symulacji uczyli się analizowania rynku, stosowania technik marketingowych i negocjacji.  

 

.