Delegacja naszego liceum w składzie Paulina Augustowska (2b), Karolina Gazda (2b), Karolina Serwońska (2b), Justyna Pasterska (3a), Krzysztof Baniak (3a) i opiekun Maciej Mańka w dniach 19-24 lutego 2017 na własnej skórze doświadczyła uroków fińskiej zimy, a stało się to dzięki uczestnictwu w krótkoterminowej wymiany młodzieży w ramach projektu Erasmus+ GROWW. 

Projekt podzielony jest na trzy moduły: rynek pracy i zatrudnienie, przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna, a jego głównym celem było rozwinięcie wśród młodzieży umiejętności niezbędnych do podjęcia przyszłej pracy zawodowej.

Kilkudniowe warsztaty, które odbyły się w Finlandii skupiały się wokół pierwszego modułu i w fazie przedwyjazdowej wymagały podjęcia pewnych przygotowań – każda z delegacji z siedmiu szkół partnerskich była zobowiązana do analizy centralnego i regionalnego rynku pracy, przygotowane zostały także prezentacje przybliżające regiony i kraje, z których pochodzili uczestnicy warsztatów. Podczas pobytu w fińskiej placówce młodzież podzielona na grupy wielonarodowe przeprowadzała badania, - w, młodzież przeprowadziła badanie w mieście Lappeenranta, Po zebraniu materiałów od rodziców, mieszkańców Lappeenranty, agencji pośrednictwa pracy, uczestnicy przygotowali przedstawili prezentację z wykazem rzadkich zawodów. wykonała analizę SWOT oraz testy psychometryczne on-line, przeprowadziła wywiady z lokalnymi pracodawcami aby uzyskać informacje jakie cechy pracowników cenią pracodawcy oraz stworzyć profil pracownika, przeprowadzone zostały symulacje rozmów kwalifikacyjnych, prace badawcze. Podczas warsztatów uczestnicy wymiany obejrzeli materiały filmowe z przykładowymi rozmowami kwalifikacyjnymi, zapoznali się z instrukcjami oraz przeanalizowali strategie związane z zachowaniem się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Następnie pracując w grupach mieszanych, młodzież sporządziła listę "jak należy się zachowywać i jak nie należy się zachowywać podczas rozmowy kwalifikacyjnej" - w oparciu o nią stworzyła także plakaty.


Podczas pobytu w fińskiej szkole Sampo w Lappeenranta oprócz licznych zajęć związanych z tematem zatrudnienie nie zabrakło spotkań integracyjnych i Organizatorzy wzbogacili program planowanych działań o warsztaty z pieczenia typowych fińskich przysmaków oraz warsztaty stolarskie, jako że szkoła zawodowa SAMPO w Lappeenranta ma w swojej szerokiej ofercie edukacyjnej między innymi kierunek cukiernik oraz stolarz. W ramach warsztatów stolarskich, młodzież budowała budki dla ptaków, wpisując się tym samym w krajową akcję zbudowania 100 000 ptasich budek w setną rocznicę odzyskania przez Finlandię niepodległości. Tym samym młodzież poznała fińskie zaangażowanie w sprawy związane z ekologią oraz elementy historii Finlandii.


W ramach integracji zespołu uczniów i nauczycieli z siedmiu krajów partnerskich zorganizowany został wieczór w typowej fińskiej leśnej chatce, gdzie przy blasku ogniska i śpiewie piosenek w kliku narodowych językach młodzież poznawała kulturę swoich krajów i zawiązywała przyjaźnie.