baner dostepnosc

Dnia 04.12.2023 r. Powiat Gorlicki w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” zawarł umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem jest realizacja zadania pod nazwą: „Montaż platformy przyschodowej w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu”.

Powiat Gorlicki zwrócił się z wnioskiem o dofinansowanie powyższego zadania w ramach Modułu A programu czyli likwidacji barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne.

Celem Programu „Dostępna przestrzeń publiczna” jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej, informacji i komunikacji, a także technologii, urządzeń oraz usług powszechnie dostępnych lub powszechnie zapewnianych, na zasadzie równości z innymi osobami. Realizacja celu pozwoli na pełny udział w życiu społecznym, w tym pełnienie określonych ról społecznych.

W Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu zaplanowano montaż platformy przyschodowej, dzięki czemu zapewniona zostanie komunikacja pionowa między wejściem do budynku szkoły z poziomem parteru. Zapewni to osobom niepełnosprawnym możliwość samodzielnego poruszania się po budynku szkoły na poziomie parteru.

Postępowanie zakupowe na to zadanie rozstrzygnięto 15 marca br.  

Powyższy projekt realizowany jest od 01.01.2024 r. a jego zakończenie planuje się na  30.09.2024 r.

Dofinansowanie z PFRON: 79 515,96 zł