Przez ostatnie 11 lat nasza szkoła niezwykle się zmieniła.

Stała się jedną z najlepiej i najnowocześniej wyposażonych szkół w regionie. A to wszystko dzięki ciężkiej pracy, zaangażowaniu i doskonałej organizacji Tomasza Dykasa – Dyrektora Liceum w latach 2006 – 2017.  

 

Dyrektorze,
w imieniu Rady Pedagogicznej, Pracowników szkoły i Uczniów dziękujemy za to, że dzięki Twoim staraniom Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu stało się szkołą z klimatem.