16 kwietnia 2024 r.

Natalia Kaleta (kl. 3b) i Jagoda Miciek (kl. 3ac) jako MŁODSI AMBASADOROWIE wzięły udział w seminarium Programu Parlamentu Europejskiego " Szkoła -Ambasador" (EPAS). W sumie w wydarzeniu brało udział 104 Młodszych i Starszych Ambasadorów z całej Unii Europejskiej. Polskę reprezentowały w/w uczennice bieckiego LO oraz Pani Anna Winnicka- Chojecka.

Seminarium składało się z następujących części:

- wykład na temat wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzony przez pracowników działu Wsparcia Strategicznego PE (Stephen Clark, Federico Rossetto, Angela Timmermans), którego główną ideą było zachęcenie młodych ludzi do wzięcia udziału w najbliższych wyborach europejskich,
- wykład dotyczący nagrody filmowej LUX i spotkanie z wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego Evelyn Regner oraz twórcami nominowanych filmów (Estibaliz Urresola Solaguren- "20,000 Species of bees", Johannes Duncker "The Teachers' Lounge"). Na pytania uczestników odpowiadała również przewodnicząca Komitetu do Spraw Kultury i Edukacji- Sabine Verheyen,
- spotkanie z węgierską europosłanką Klárą Molnár-Nagy,
- wywiad na temat sztuki odzwierciedlającej różne problemy społeczne przeprowadzony przez uczestników seminarium z dwiema artystkami: Noelia Martín-Montalvo i Antonia Low,
- zajęcia integracyjne, podczas których uczniowie z różnych krajów poznawali się i podzieleni w grupy mogli zastanowić się nad sposobem promowania wyborów parlamentarnych,
- udział w ceremonii ogłoszenia tegorocznego zwycięzcy Nagrody LUX Parlamentu Europejskiego- nagrody filmowej, która ma na celu wyróżnienie filmów promujących kulturę europejską, przedstawiających ich inność, przy jednoczesnym ukazaniu uniwersalizmu pewnych wartości ważnych dla wszystkich Europejczyków. Filmy do konkursu LUX wybierane są przez pryzmat spraw, które dotyczą Europejczyków – ich życia, postaw, przekonań i dążeń oraz poszukiwań własnej tożsamości. Spośród pięciu nominowanych filmów wyłoniono zwycięzcę - "The Teachers' Lounge".

oficjalne zdjęcia z wydarzenia:

- Sesje z dyrektorami, eurodeputowanymi i artystami: https://multimedia.europarl.europa.eu/en/photoset/lux-youth-seminar_EP-168302A
- Ceremonia wręczenia Nagrody Publiczności LUX: https://multimedia.europarl.europa.eu/en/photoset/p_EP-167799A

Szkolnym koordynatorem projektu EPAS (Starszy Ambasador Parlamentu Europejskiego) jest Pani Ewa Knybel

oj1

oj2

oj3

oj4

oj4