W czwartek 11 kwietnia w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Gorlicach

odbyły się eliminacje powiatowe w Ogólnopolskim Turnieju wiedzy pożarniczej, w którym  nasze Liceum reprezentował uczeń klasy 1b Patryk Huk w kategorii szkół ponadpodstawowych i  finalnie zajął  5 miejsce. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego. Turniej jest adresowany do wszystkich młodych ludzi zainteresowanych bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową (nie tylko członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych). Turniej przeprowadzany jest we wszystkich województwach, od szczebla lokalnego do ogólnopolskiego w trzech grupach wiekowych. Rywalizacja jest przeprowadzona w formie testu pisemnego, zadań praktycznych i finału ustnego. 

Przy okazji przypominamy i  propagujemy ideę ogólnopolskiej akcji :STOP WYPALANIU TRAWY

Opieka mgr K.Kamińska 

poz1