22 maja 2023 r. grupa 33 uczniów z kl. 2ac i 2b

naszego Liceum uczestniczyła w zajęciach dla młodzieży szkół średnich zorganizowanych przez Instytut Historii UR. Uczniowie uczestniczyli w wykładzie, panelu dyskusyjnym wykładowców z uczniami oraz zajęciach warsztatowych przeprowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego nt.:
"Zaplątani w medialne narracje. Dezinformacja, misinformacja i fake newsy" -dr Jarosław Kinal
"Wszyscy jesteśmy historykami- wyobrażenia i mity o przeszłości"- dr hab. prof. UR K. Mroczkowski, dr hab. prof. UR A. Bonusiak
"Głosowa realizacja tekstu literackiego w konkursach recytatorskich i wypowiedziach ustnych"- dr Sylwester Łysiak
Zajęcia odbyły się w ramach współpracy badawczo-dydaktycznej między społecznością akademicką Kolegium Nauk Humanistycznych UR, a społecznością bieckiego Liceum.

Opieka: p. Ewa Knybel, p. Katarzyna Kamińska i p. Jakub Białas

 ur11

ur2

ur2

ur2

ur2

ur2