14 kwietnia 2023 r. w Liceum Ogólnokształcącym

im. Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu odbyły się 4-godzinne warsztaty w ramach projektu podcastowego o bioróżnorodności, w których brało udział 12 uczniów z klasy 2ac o profilu medialno-lingwistycznym.
Warsztaty, których celem było zwiększenie wiedzy na temat bioróżnorodności i wprowadzenie uczennic i uczniów w świat diagnozy lokalnej, poprowadził p. Maciej Sopyło-Trener Edukacji Medialnej i Cyfrowej.
Celem projektu jest budowanie świadomości o bioróżnorodności w lokalnych społecznościach i równocześnie wspieranie aktywności obywatelskiej uczennic i uczniów poprzez zachęcanie ich do tworzenia podcastów o tej tematyce.

Projekt składa się z trzech części:
1) Seminarium dla nauczycieli:„W poszukiwaniu twórczych metod kształtowania aktywności obywatelskiej uczniów”, w którym wzięła udziałw Warszawie p. E. Knybel
2) warsztaty stacjonarne w szkole
3) Wsparcie mentorskie w formiezdalnej, podczas którego uczniowie otrzymają wskazówki jak przygotować podcast w szkole bez drogiego sprzętu i sali nagrań.

21 kwietnia 2023 r. odbyły się 6-godzinne warsztaty podcastowe z p. Moniką Adamską, znaną podcasterką, która wskaże, jak szukać tematu oraz jak nagrywać i jak montować nagrany materiał. Projekt realizowany jest przez Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce, we współpracy z Fundacją Pole Dialogu oraz Torbą Reportera.

Organizacja: Szkolny koordynator projektu - pani Ewa Knybel
Relacje na Gorlice TV:
cz. 1 https://www.gorlice.tv/artykul/3914,europejskie-podcasty-o-bioroznorodnosci-w-bieckim-lo

Cz.2  https://www.gorlice.tv/artykul/3923,warsztaty-w-ramach-projektu-o-bioroznorodnosci-w-lo-biecz-z-monika-adamska

bio1

bio1

bio1

bio1

bio1

bio1