Hubert Kordek, uczeń klasy II o profilu medialno- lingwistycznym,

został FINALISTĄ LIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego! Zmagania odbywały się w Konstancinie - Jeziornie pod Warszawą. Zdobyty tytuł daje Hubertowi wysokie profity: zwolnienie oraz wpis 100% z obowiązkowej części ustnej i pisemnej matury z języka polskiego, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Opiekunem merytorycznym ucznia jest Pani mgr Anna Juruś.

Serdecznie gratulujemy!