31 marca 2023 r. uczniowie klas o profilu medyczno-przyrodniczym

bieckiego LO uczestniczyli w wyjeździe edukacyjnym na Wydział Medyczny UR. Pracownicy oraz studenciUniwersytetu Rzeszowskiego przybliżyli nam ofertę edukacyjnąwielu kierunków medycznych, m. in.elektroradiologii, dietetyki, zdrowia publicznego, pielęgniarstwa, analityki medycznej, fizjoterapii. Młodzież brała udział w wykładach, prezentacjach, a naprzygotowanych stoiskach edukacyjnych mogła porozmawiać ze studentami oraz wziąć udział w praktycznych ćwiczeniach oferowanych przez studentów pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego, położnictwa, fizjoterapii, wychowania fizycznego, turystyki i rekreacji.
Wyjazd był doskonałą okazją dla uczniów szkół średnich do uzyskania cennych wskazówek na temat procesu rekrutacyjnego. Kolejny wyjazd na Uniwersytet Rzeszowski w ramach współpracy z Uczelnią możemy uznać za niezwykle udany.

Opieka: J. Kuzak, K. Topczyj