9 grudnia 2022 r. grupa 21. uczniów

z kl. 2ac i 3c4 naszego Liceum uczestniczyła w zajęciach dla młodzieży szkół średnich zorganizowanych przez Instytut Historii UR. Wykłady pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego (dr hab. prof. UR K. Mroczkowski, dr hab. prof. UR A. Bonusiak, dr hab. prof. UR J. Pisuliński) przybliżyły nam tematykę kształtowania się tożsamości narodowej Ukraińców, mniejszości polskiej w niepodległej Ukrainie oraz manipulację medialną w kontekście konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Zajęcia odbyły się w ramach współpracy badawczo-dydaktycznej między społecznością akademicką Kolegium Nauk Humanistycznych UR, a społecznością bieckiego Liceum.

Opieka: p. Ewa Knybel i p. Jakub Białas

ur1

ur1

ur1