W dniu 4 listopada w LO w Bieczu

odbyło się spotkanie uczniów klas pierwszych z adwokatem Filipem Tohl z zakresu edukacji prawnej. Na spotkaniu poruszana była tematyka odpowiedzialności nieletnich, jak również cyberprzemocy.