Rozpoczynamy rekrutację uczniów do wyjazdu

do naszych szkół partnerskich (Finlandia, Niemcy, Węgry, Włochy). Kolejny, drugi już w tym roku szkolnym Tydzień Europejski odbędzie się w dniach 6-10 marca 2023 (są to dni robocze, podróż odbędzie się w weekend). Pierwszeństwo wyjazdu mają uczniowie, którzy ostatnio gościli uczniów z zagranicy w swoich domach, jednak wniosek może złożyć każdy uczeń. Oczekuje się również, że uczniowie, którzy ostatnio odwiedzili nasze szkoły partnerskie, przyjmą teraz kogoś u siebie! Oczywiście z radością oczekujemy również innych chętnych do zaangażowania się!
Formularze do pobrania oraz ewentualne dalsze szczegóły dostępne u koordynatora projektu, mgr Anny Winnickiej- Chojeckiej.