W dniach 5 - 10 września 2022 r. odbył się wyjazd edukacyjny na Łotwę i Litwę

 dla uczennicy Zuzanny Czaplarskiej, laureatki etapu centralnego konkursu,,Kresy - polskie ziemie wschodnie w XX wieku” zorganizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej.
W trakcie wyjazdu laureaci konkursu odwiedzili miejsca związane z najnowszą historią Polski, m.in. Rygę – miejsce podpisania traktatu ryskiego, kończącego wojnę polsko-bolszewicką; Kircholm – miejsce jednego z najświetniejszych zwycięstw I Rzeczypospolitej; Wilno – m.in. kaplicę Ostrobramską, Cmentarz na Rossie, Uniwersytet, kościół św. Piotra i Pawła i wiele innych kluczowych dla tego miasta miejsc. Uczniowie oraz nauczyciele mieli także okazję spotkać się i porozmawiać z nauczycielami oraz uczniami polskiej Szkoły Podstawowej im. Mariana Zdziechowskiego w Suderwie.Uroczyste zakończenie konkursu i rozdanie nagród oraz dyplomów odbyło się w dworze Józefa Piłsudskiego w Pikieliszkach.Dodatkowym punktem,już na trasie powrotnej do Polski była wizyta na cmentarzu w Ponarach i na zamku w Kownie.

Opieka: E Knybel

Informacje na stronie IPN: https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/konkursy-i-projekty/kresy-polskie-ziemie-ws

kresy1

kresy1

kresy1

kresy1

kresy1

kresy1