W czwartkowe przedpołudnie uczniowie

naszego Liceum zostali zaproszeni na niezwykle wartościowe spotkanie, prowadzone przez pracowników Rządowego Centrum Legislacji. Grupa 40. uczniów klas III c4 oraz IV c4 o profilu medialno-lingwistycznym miała okazję uczestniczyć w wykładzie połączonym z częścią warsztatową - dyskusją i quizem sprawdzającym pozyskaną wiedzę. Program uwzględniał zagadnienia związane z procesem legislacyjnym - procedury stanowienia prawa, kompetencje organów państwowych, elementy prawa pracy, ścieżkę prawniczej kariery zawodowej. Młodzież aktywnie uczestniczyła w spotkaniu zadając pytania i dzieląc się wiedzą na temat kwestii tworzenia przepisów prawnych. Uczniowie otrzymali materiały edukacyjne, zaś dla zwycięzców quizu przygotowano upominki.