21 i 22 czerwca 2022 r. w Centrum Edukacyjnym IPN

„Przystanek Historia” w Krakowie odbył się
finał projektu „Europa: Nowe Rozdanie 1989-2019”, którego organizatorem było Stowarzyszenie
„Pospolite Ruszenie”.
Projekt realizowany od 2019 r. skierowany był do młodzieży uczącej się w szkołach ponadpodstawowych
i polegał na warsztatach edukacyjnych oraz rozgrywkach w grę planszową „Europa: Nowe Rozdanie”.
W trakcie finału reprezentacje poszczególnych szkół biorących udział w projekcie, wzięły udział w
rozgrywce w grę symulacyjną, w debatach oraz w warsztatach projektowania nowych gier.
Podsumowaniem warsztatów projektowych była prezentacja ich projektów. Gry były oceniane przez
Sławomira Adamca, dyrektora generalnego Ministerstwa Edukacji i Nauki, Tomasza Bastkowskiego,
prezesa Polskiej Federacji Edukacyjnej w Irlandii i Irlandii Północnej – KID, oraz Michała
Masłowskiego, naczelnika krakowskiego Biura Edukacji Narodowej IPN.
Większość projektów przygotowanych przez młodzież była na wysokim poziomie i jak wskazywali
eksperci, niektóre z nich mogą stać się w przyszłości ciekawymi projektami edukacyjnymi i zarazem
wartościowymi narzędziami dydaktycznymi dla nauczycieli i uczniów.
Na zakończenie projektu odbyła się dyskusja panelowa dotycząca funkcji gier w edukacji, w której wzięli
udział Michał Drewnicki, radny Miasta Krakowa, Michał Masłowski, naczelnik Oddziałowego Biura
Edukacji Narodowej IPN w Krakowie i Tomasz Bastkowski, prezes Polskiej Federacji Edukacyjnej w
Irlandii i Irlandii Północnej – KID.
Nasze Liceum w finale projektu reprezentowali:
Julia Miciek i Julia Wójcikiewicz (kl. 3c4) oraz tegoroczni już absolwenci: Laura Kmak i Maciej
Wojakowicz. Finaliści otrzymali dyplomy oraz certyfikat "Youthpass: Youth in Policy Dialogue".
Gratulacje!!!!
Opieka: E. Knybel
Szczegóły na stronie Europa: Nowe Rozdanie 1989-2019:
https://www.facebook.com/europanowerozdanie/posts/604426971051567/