31 maja 2022 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu

odbyła się III sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej IV kadencji w Bieczu. W sesji wzięli udział: Radni IV kadencji, ich opiekunowie oraz pan Jerzy Mikos koordynator MRM w Bieczu.

Sesja rozpoczęła się od zwiedzania Muzeum Ziemi Bieckiej, Kolegiaty Bożego Ciała wraz
 z Oratorium Świętej Jadwigi oraz spaceru po Bieczu z przewodnikiem, podczas którego uczestnicy mogli zapoznać się z historią miasta. Po zakończonym zwiedzaniu młodzież wraz
z opiekunami udała się do budynku bieckiego Liceum, gdzie po przywitaniu przez pana Dyrektora Szkoły Aleksandra Jasińskiego przeprowadzono zaplanowany konkurs pt. „Sekrety małego Krakowa” w formie Quizu opartego na aplikacji Kahoot.

Organizatorem Konkursu byli Radni Liceum Ogólnokształcącego oraz Muzeum Ziemi Bieckiej. Celem Konkursu było pogłębienie i utrwalenie wiadomości historycznych o Bieczu, uczenie szacunku dla polskiego dziedzictwa historycznego i kulturowego, poznanie przez młodzież ważnych postaci historycznych, które miały wpływ na dzieje naszego państwa oraz rozwijanie u uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas Quizu.

Na końcu nastąpiło rozdanie nagród oraz pamiątkowych dyplomów przez dyrektora Muzem Ziemi Bieckiej. Pan dr Paweł Kocańda podkreślił ogromną rolę historii lokalnej, która jest naszym dziedzictwem kształtującym współczesną tożsamość.

Klasyfikacja końcowa konkursu przedstawia się następująco:

1 miejsce- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Libuszy

2 miejsce- Szkoła Podstawowa nr 2 w Bieczu

3 miejsce- Szkoła Podstawowa nr 1 w Bieczu

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom konkursu i dziękujemy Panu Dyrektorowi Muzeum Ziemi Bieckiej, a także Burmistrzowi Gminy Biecz za ufundowanie nagród dla naszych młodych Radnych, przewodnikom za niezwykle interesujące oprowadzanie po Muzeum i mieście, a Radnym Liceum Arkadiuszowi Wachowiczowi i Wiktorii Michalec za przygotowanie konkursu.

Opiekun MRM w LO Biecz: E. Knybel