W czwartek (21 marca) grupa uczniów

z klas 2ab4 i 3ab4, biorących udział w projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna, odwiedziła  Katedrę Chemii Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie. Młodzież wysłuchała interesującego wykładu pt. "Substancje czynne w lekach", a następnie zwiedziła mieszczące się w budynku Akademii laboratoria. Organizacja i opieka Joanna Skotniczna.